Username
Password
 
กลับหน้าหลัก / ศูนย์รวมตะวัน / ติดต่อศูนย์รวมตะวัน

ที่ตั้งและเส้นทาง

               เดินทางจากกรุงเทพฯ โดยใช้เส้นทางปิ่นเกล้า-นครชัยศรี มุ่งหน้าสู่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อถึงตัวเมืองกาญจนบุรี ให้เดินทางต่อโดยใช้ด้วยเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่น้ำตกเอราวัณ (ถนนลาดหญ้า – เอราวัณ)
ซึ่งจะผ่านตำบลลาดหญ้า เขื่อนท่าทุ่งนา และถึงศูนย์รวมตะวัน ซึ่งตั้งอยู่ที่ กม. 37.7 บนทางหลวงหมายเลข
3199

ลัษณะภูมิอากาศ
               เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศ ที่มีภูเขาถนนธงชัย
และทิวเขาตะนาวศรีกำบังลมที่พัดมาจากอ่าวเบงกอล และทะเลอันดามันในฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ศูนย์รวมตะวันจึงมีลักษณะภูมิอากาศเช่นเดียวกับภูมิอากาศทั่วไปของจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวคือ เป็นเขตพื้น
ที่อับฝนและมีฝนตกน้อย โดยสามารถแบ่งลักษณะภูมิอากาศออกเป็น 3 ฤดูกาล ดังนี้

  ฤดูฝน เริ่มประมาณ กลางเดือนพฤษภาคม เมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นและ
พัดเข้าสู่ประเทศไทย ในตอนต้นฤดูฝน ฝนจะตกชุกมาก แต่พอย่างเข้าเดือนมิถุนายน
กรกฎาคม จนถึงกลางเดือนสิงหาคม ปริมาณฝนจะไม่ชุกมาก ฝนจะตกชุกมากที่สุด
ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นระยะเวลาที่มีพายุดีเปรสชัน
เคลื่อนตัวเข้ามาทางด้านตะวันออกบ่อยครั้ง
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนหรือกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป จนถึงสิ้นเดือนมกราคม
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปจนถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมซึ่งจะมีอากาศ
ร้อนมากกว่าภาคอื่นๆ ของประเทศ