Username
Password
 


โลกร้อน
พลังงาน
ขยะ
น้ำ
สิ่งแวดล้อมศึกษา
 

ปกปักรักษา วารสารเพื่อสิ่งแวดล้อม

วิธีประหยัดพลังงานอื่นๆ


ผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับตั้งแต่ 01/12/2550
“ป้องกันน้ำท่วม เริ่มวันนี้ เริ่มเดี๋ยวนี้ ที่ตัวเรา”

น้ำมันรั่วที่เกาะเสม็ด สะเทือนทุกวงการ

ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่ต้องร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง?
ดูข่าวย้อนหลัง

ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รุ่น4
 
ศูนย์รวมตะวัน ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมค่ายฝึกอบรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด จำนวน  4 รุ่น
โรงงานไพ่กรมสรรพสามิต
 
เมื่อวันที่ 7- 8 มีนาคม 2558 ทางศูนย์รวมตะวันซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้มีโอกาศต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมจำนวน 20 คน จากโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
ไทยปาร์คเกอร์ไรซิงรุ่น3
 
อย่างไรก็ตามรุ่นที่ 3 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2558  ส่วนรุ่นที่ 4 จะจัดขึ้นในวันที่ 13-15 มี.ค.58
ค่าย ร.ร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระราชินูปถัมภ์
 
 ศูนย์รวมตะวัน ภายใต้การดูแลของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  จัดฝึกอบรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 98 คน  ร.ร.สตรีวัดมหาพฤฒารามฯ
ค่าย ร.ร.สันติราษฎร์วิทยาลัย
 
 เมื่อวันที่ 28-30 มกราคม 2558 ทางศูนย์รวมตะวัน ภายใต้การดูแลของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ได้จัดฝึกอบรมหลักศูนย์เยาวชนรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 90 คน จากโรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย
ค่าย พนัสพิทยาคาร
 
ศูนย์รวมตะวัน ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนพนัสพิทยาคาร ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คน 
ค่ายประชานิเวศน์
 
 เมื่อวันที่  23-24 มกราคม 2558 ทางศูนย์รวมตะวันได้ตอนรับคณะผู้เข้าอบรมจากโรงเรียนประชานิเวศน์  จำนวน 60 คน เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 3  มาเข้าฝึกอบรมหลักสูตรอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ค่ายบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด
 
ศูนย์รวมตะวัน ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมค่ายฝึกอบรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด จำนวน  4 รุ่น 

  ค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลทั่วไป
  ค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กและเยาวชน
  หลักสูตรสำหรับเด็กและเยาวชน
  หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป
พฤษภาคม 2558
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
<<