Username
Password
 


โลกร้อน
พลังงาน
ขยะ
น้ำ
สิ่งแวดล้อมศึกษา
 

ปกปักรักษา วารสารเพื่อสิ่งแวดล้อม

วิธีประหยัดพลังงานอื่นๆ


ผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับตั้งแต่ 01/12/2550
“ป้องกันน้ำท่วม เริ่มวันนี้ เริ่มเดี๋ยวนี้ ที่ตัวเรา”

น้ำมันรั่วที่เกาะเสม็ด สะเทือนทุกวงการ

ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่ต้องร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง?
ดูข่าวย้อนหลัง

ค่ายฝึกอบรม “การพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ” รุ่นที่ 5
 
สิ้นสุดลงไปแล้วสำหรับค่ายฝึกอบรม “การพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ” รุ่นที่ 5 ที่แผนงานจัดให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมดำเนินงานด้านการสร้างเสริม สุขภาพพนักงานด้วยการควบคุมปัจจัยเสี่ยง (บุหรี่ เหล้า และอุบัติเหตุ)
ค่ายโรงเรียนแกลง
 
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง  ได้พานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาเข้าค่ายฝึกอบรม “ค่ายนักเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ณ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมค่ายอนุบาลพิษณุโลก
 
เมื่อวันที่ 27 – 29  ตุลาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกได้ส่งนักเรียนจำนวน 88 คน เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กลุ่มระบบนิเวศ  ณ ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมค่าย “กิน อยู่ ใช้” อย่างไทยๆ ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม
 
การไฟฟ้านครหลวงรวมกับบริษัทซัมซุงและสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดกิจกรรมค่าย  “กิน อยู่ ใช้” อย่างไทยๆ ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม เป็นเวลา 4 คืน 3 วัน  โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียน  38 คน 
กิจกรรมค่ายบางจาก
 
 เมื่อวันที่ 22 -23 ตุลาคม 2557 ทางบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด  ได้นำนักเรียนในชุมชนพระโขนงจำนวน 45 คน มาเข้าค่ายฝึกอบรม  “นักเรียนแกนนำรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” ที่ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี
ค่ายฝึกอบรม “การพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ” รุ่นที่ 4
 
แผนงานฯ ได้จัดค่ายฝึกอบรม การพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบให้แก่คณะทำงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่ เหล้า และอุบัติเหตุ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 -5 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมบันทึกฐานข้อมูลสถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพและการจัดทำแผนปฏิบัติการสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ
 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา แผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุในสถานประกอบการได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การใช้โปรแกรมบันทึกฐานข้อมูลสถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพและการจัดทำแผนปฏิบัติการสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม
ค่ายโรงเรียนสตรีภูเก็ต
 
ทางศูนย์รวมตะวันได้มีโอกาส ตอนรับคณะนักเรียน จำนวน 60 คน และครูผู้ติดตามจำนวน 4 คน จากโรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้ารับการฝึกอบรมค่าย  “นักเรียนรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 25 -26 กันยายน 57  ที่ผ่านมา  
ค่ายโรงเรียนสตรีนนทบุรี
 
เมื่อวันที่ 23 – 24 กันยายน 57 ทางศูนย์รวมตะวัน ภายใต้การดูแลของสมาคมพัฒนาคุณภาพ ได้จัดอบรมค่ายนักเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าอบรมที่มาเข้าค่ายในครั้งนี้คือนักเรียนจาก โรงเรียนสตรีนนทบุรี จำนวน 29 คน
ค่าย “การพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ” รุ่น 3
 
ระหว่างวันที่ 19 -21 กันยายน 57 ทางศูนย์รวมตะวันภายใต้การดูแลของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ได้จัดกิจกรรมค่ายฝึกอบรม “การพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ” รุ่น 3
Mobile workshop &day camp
 
สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ออกสัญจรกิจกรรมค่ายกลางวัน (Day Camp) และกิจกรรม Mobile workshop ตามโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานประจำปี2557 ภายใต้การดูแลของการไฟฟ้านครหลวง
ค่ายฝึกอบรม Training for the Trainer “กระบวนการขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง (ด้านสุขภาพ) ในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ” รุ่นที่ 2
 
เมื่อวันที่   7 – 8  ส.ค. 2557  แผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันปัจจัยเสี่ยงบุหรี่ เหล้า และอุบัติเหตุในสถานประกอบการ ภายใต้การดูแลของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดค่ายฝึกอบรม Training for the Trainer “กระบวนการขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง (ด้านสุขภาพ) ในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ” รุ่นที่ 2
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “แผนปฏิบัติการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน”
 
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา  สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “แผนปฏิบัติการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
ค่ายกรมประมง
 
เมื่อวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2557 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กรมประมง ได้พาผู้เข้าอบรมจำนวน 41 คนมาค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการประหยัดพลังงาน"  ณ ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี
ค่ายโรงพยาบาลราชวิถี
 
ระหว่างวันที่ 17 -18 กรกฎาคม 2557 โรงพยาบาลราชวิถี ได้ส่งบุคลากรจำนวน 48 คน มาเข้าค่ายฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมบุคลากรและพยาบาลของโรงพยาบาลให้เกิดความรู้
ค่าย ร.ร. สตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์
 
เมื่อวันที่  10 -12 ก.ค. 57    ทางโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์  ได้ส่ง นักเรียนจำนวน 94 คน  มาเข้าฝึกอบรมที่ศูนย์รวมตะวัน  จ. กาญจนบุรี  อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ค่ายนักเรียนแกนนำรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
การไฟฟ้านครหลวงรวมกับสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรม “เยาวชนรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” ตามโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน จำนวนทั้งหมด 4 รุ่น
ค่ายเทศบาลนครเกาะสมุย
 
   เมื่อวันที่   23 -25 ก.ค. 57 ทางศูนย์รวมตะวันภายใต้การดูแลของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีโอกาสตอนรับคณะผู้เข้าอบรมจากเทศบาลเกาะสมุย จำนวน 97 คน เพื่อมาเข้าค่ายฝึกอบรม “วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
ค่ายคุณครูรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
การไฟฟ้านครหลวงรวมกับสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรม “คุณครูรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” ตามโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน  จำนวนทั้งหมด 3 รุ่น โดยเริ่มจัดฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. -  13 มิ.ย. 57  จัดกิจกรรม  ณ ศูนย์รวมตะวัน จ. กาญจนบุรี 
สมาคมฯ เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณวันงดสูบบุหรี่โลก 2557
 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

 


  ค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลทั่วไป
  ค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กและเยาวชน
  หลักสูตรสำหรับเด็กและเยาวชน
  หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป
พฤศจิกายน 2557
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
<<