Username
Password
 


โลกร้อน
พลังงาน
ขยะ
น้ำ
สิ่งแวดล้อมศึกษา
 

ปกปักรักษา วารสารเพื่อสิ่งแวดล้อม

วิธีประหยัดพลังงานอื่นๆ


ผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับตั้งแต่ 01/12/2550
“ป้องกันน้ำท่วม เริ่มวันนี้ เริ่มเดี๋ยวนี้ ที่ตัวเรา”

น้ำมันรั่วที่เกาะเสม็ด สะเทือนทุกวงการ

ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่ต้องร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง?
ดูข่าวย้อนหลัง

ค่ายฝึกอบรม “การพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ” รุ่นที่ 6
 
 เมื่อวันที่ 20 – 22 ธ.ค. 57 ศูนย์รวมตะวัน ณ กาญจนบุรี ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมค่ายฝึกอบรม “การพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ” รุ่นที่ 6 ที่แผนงานจัดให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพพนักงานด้วยการควบคุมปัจจัยเสี่ยง (บุหรี่ เหล้า และอุบัติเหตุ)
ค่ายกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้พาคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมาเข้าฝึกอบรม “หลักสูตร  3 วัน 2 คืน ค่ายแนวทางการรับมือกับภาวะโลกร้อน”   ณ ศูนย์รวมตะวัน จ. กาญจนบุรี  ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 8 -10 ธันวาคม 2257
ค่าย“ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สมุทรสาคร”
 
เมื่อวันที่ 5-7 ธันวาคม 2557 ศูนย์รวมตะวัน ณ กาญจนบุรี อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย มีโอกาสได้ตอนรับผู้เข้าอบรมจาก “ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร”   จำนวน 61 คน  มาเข้าฝึกอบรม “หลักสูตรประหยัดพลังงานภายในองค์กร”
สัมมนา ADEQ 2014 ตอนท่องพนา @บ้านไร่ อุทัยธานี
 

 เมื่อวันที่  28 -30 พ.ย. 2557 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดสัมมนาประจำปี ขึ้นที่สวนห้วยป่าปกรีสอร์ท  อ. บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลงานประจำปี2557  และนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ในปี 2558

ค่าย ร.ร. เลยพิทยาคม
 
 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557  ศูนย์รวมตะวัน จ. กาญจนบุรี อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมพัฒนาคุณภาพ มีโอกาสตอนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 126 คน จากโรงเรียนเลยพิทยาคม
ค่ายฝึกอบรม “การพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ” รุ่นที่ 5
 
สิ้นสุดลงไปแล้วสำหรับค่ายฝึกอบรม “การพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ” รุ่นที่ 5 ที่แผนงานจัดให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมดำเนินงานด้านการสร้างเสริม สุขภาพพนักงานด้วยการควบคุมปัจจัยเสี่ยง (บุหรี่ เหล้า และอุบัติเหตุ)
ค่ายโรงเรียนแกลง
 
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง  ได้พานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาเข้าค่ายฝึกอบรม “ค่ายนักเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ณ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมค่ายอนุบาลพิษณุโลก
 
เมื่อวันที่ 27 – 29  ตุลาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกได้ส่งนักเรียนจำนวน 88 คน เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กลุ่มระบบนิเวศ  ณ ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมค่าย “กิน อยู่ ใช้” อย่างไทยๆ ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม
 
การไฟฟ้านครหลวงรวมกับบริษัทซัมซุงและสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดกิจกรรมค่าย  “กิน อยู่ ใช้” อย่างไทยๆ ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม เป็นเวลา 4 คืน 3 วัน  โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียน  38 คน 

  ค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลทั่วไป
  ค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กและเยาวชน
  หลักสูตรสำหรับเด็กและเยาวชน
  หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป
มกราคม 2558
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
<<