Username
Password
 


โลกร้อน
พลังงาน
ขยะ
น้ำ
สิ่งแวดล้อมศึกษา
 

ปกปักรักษา วารสารเพื่อสิ่งแวดล้อม

วิธีประหยัดพลังงานอื่นๆ


ผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับตั้งแต่ 01/12/2550
รับมือภัยแล้งด้วยการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

ทำความรู้จักกับปรากฎการณ์ เอลนีโญ่

ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่ต้องร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง?
ดูข่าวย้อนหลัง

ค่ายธนาคารแห่งประเทศไทย
 
เมื่อวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2558 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้พาคณะบุคลากร มาเรียนรู้ ณ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี
คณะครูโรงเรียนกงลี้จงซันศึกษาดูงาน ณ ศูนย์รวมตะวัน
 
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 บริษัท กล่องวิเศษ จำกัด ได้นำคณะครูโรงเรียนกงลี้จงซัน กรุงเทพฯ มาศึกษาดูงานที่ศูนย์รวมตะวัน
ค่ายโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" จ.ระยอง
 
เมื่อวันที่ 12-14 ตุลาคม 2558  โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”  จังหวัดระยอง  ได้นำนักเรียนชั้น ม.3 จำนวน 75 คน มาเข้าค่ายฝึกอบรม “รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” ที่ศูนย์รวมตะวัน กาญจนบุรี เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
คณะครูโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราศึกษาดูงาน ณ ศูนย์รวมตะวัน
 
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2558 ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี  ได้ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพฯ  ที่มาศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ค่าย "นักอนุรักษ์พลังงานรุ่นเยาว์" การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 
เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558 ( 3 วัน 2 คืน) การไฟฟ้าฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้พาเยาวชนอายุ 12-15 ปี ซึ่งเป็นลูกหลานของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย จำนวน 71 คน ผู้ติดตาม 4 คน มาเข้าค่ายฝึกอบรม “นักอนุรักษ์พลังงานรุ่นเยาว์” ณ ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี
ตรวจประเมินโรงเรียนสีเขียว (Green School) ปี 2558
 
สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าตรวจประเมินโรงเรียนสีเขียว ( Green School ) ตามโครงการยกระดับห้องเรียนสีเขียว มุ่งสู่โรงเรียนสีเขียวเพื่อสร้างเครือข่ายรักษ์พลังงาน ประจำปี 2558
ค่ายสมุยรวมพลังสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีม
 

เมื่อวันที่ 9 - 10 กันยายน 2558 เทศบาลนครเกาะสมุย .สุราษฎร์ธานี นำคณะกรรมการชุมชนและบุคลากรเทศบาลนครเกาะสมุยเข้าค่ายฝึกอบรม สมุยรวมพลังสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีม” ศูนย์รวมตะวัน .กาญจนบุรี

งานมหกรรมสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ ?คืน (ความ) สุข (ภาพ) แรงงานไทย ก้าวไกล?มาตรฐานสากล?
 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานมหกรรมสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ คืน (ความ) สุข (ภาพ) แรงงานไทย ก้าวไกล…มาตรฐานสากล”

กิจกรรม Mobile workshop & day camp โครงการ Energy Mind Award 2015
 
สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมMobile workshop และกิจกรรมค่ายพลังงานสัญจร (Day Camp) ตามโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน (Energy Mind Award) ประจำปี 2558
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ "Energy Mind Award 2015"
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน" ภายใต้โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน (Energy Mind Award 2015) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรม ดิ แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
ค่ายนักเรียนรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปีที่8
 
โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน โดยการไฟฟ้านครหลวง และสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดค่ายเยาวชนรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 4 รุ่น
ค่าย "วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"
 
เมื่อวันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ. ย. 58   บริษัทไทยปารืคเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ได้พาผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปที่อยู่บริเวณโดยรอบบริษัท จำนวน 50 คน 
ค่ายครูแกนนำรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 8
 
การไฟฟ้านครหลวงรวมกับสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรม “คุณครูรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” ตามโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน  จำนวนทั้งหมด 3 รุ่น โดยเริ่มจัดฝึกอบรมตั้งแต่วันที่  4 -  15 มิ.ย. 58  จัดกิจกรรม  ณ ศูนย์รวมตะวัน
ค่ายไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง การสร้างทีมงานและแรงจูงใจในการทำงาน
 
สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดฝึกอบรมค่ายการสร้างทีมงานและแรงจูงใจใน การทำงานให้กับบุคลากรจากบริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำนวน 2 รุ่น   โดยรุ่น1  จัดขึ้นในวันที่ 1-3 พ.ค. 58 มีจำนวนผู้เข้าอบรม 55 คน และรุ่นที่ 2 จัดขึ้นวันที่ 15-17 พ.ค.
ค่ายวิทยากรอาสาการไฟฟ้านครหลวง
 
ค่ายวิทยากรอาสา การไฟฟ้านครหลวง ระหว่างวันที่ 27 - 30 เมษายน 2558 ณ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรอาสาด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ค่าย Young MEA Volunteer
 
ค่ายเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อม Young MEA Volunteer สนับสนุนโดย การไฟฟ้านครหลวง ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2558 ณ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี
ค่ายการท่าเรือแห่งประเทศไทย
 
   เมื่อวันที่ 21 -22 เม.ย. 58       ผู้เข้าอบรมจำนวน   44 คน  จากการท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้าฝึกอบรมที่ศูนย์รวมตะวัน  จ. กาญจนบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก การสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร
ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รุ่น4
 
ศูนย์รวมตะวัน ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมค่ายฝึกอบรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด จำนวน  4 รุ่น

  ค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลทั่วไป
  ค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กและเยาวชน
  หลักสูตรสำหรับเด็กและเยาวชน
  หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป
สิงหาคม 2562
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
<<