Username
Password
 


โลกร้อน
พลังงาน
ขยะ
น้ำ
สิ่งแวดล้อมศึกษา
 

ปกปักรักษา วารสารเพื่อสิ่งแวดล้อม

วิธีประหยัดพลังงานอื่นๆ


ผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับตั้งแต่ 01/12/2550

กลับหน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม / รายละเอียดข่าว

Day Camp & Mobile workshop At BANNONGBORN School

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมค่ายกลางวัน (Day Camp) และกิจกรรม Mobile workshop ตามโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ประจำปี2555 ภายใต้การดูแลของการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสร้างนักเรียนแกนนำให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

 
โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) เป็นโรงเรียนลำดับที่1 จากจำนวนทั้งสิ้น 5 โรงเรียน ในการจัดกิจกรรมค่ายกลางวัน(Day Camp)  มีนักเรียนแกนนำเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  และในจำนวน80คน มีนักเรียนแกนนำ 4คน ที่เคยเข้าค่ายฝึกอบรมแกนนำเยาวชนอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม ที่ศูนย์รวมตะวัน กาญจนบุรีแล้ว และกิจกรรม Mobile workshop เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดขึ้นกับคุณครูที่เป็นคณะทำงานเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการคิดกิจกรรมแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน นำไปสู่โรงเรียน 5ดาว

 

 


ทางสมาคมได้ฝึกทักษะการสำรวจพลังงานภายในโรงเรียน ตามสถานีความรู้ทั้ง 5 สถานีคือ 1.ระบบแสงสว่าง 2.ระบบปรับอากาศ 3.เครื่องใช้ไฟฟ้า 4.การจัดการน้ำดี-น้ำทิ้ง  5.การจัดการขยะ ซึ่งนักเรียนแกนนำทั้ง80คนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การสำรวจจุดรั่วไหล และพบปัญหาภายโรงเรียนพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างสนุกสนาน และเป็นระบบ  ซึ่งในช่วงบ่ายเรามีกิจกรรม What can I do  ให้นักเรียนคิดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่สำรวจพบในช่วงเช้า เขียนลงบนกระดาษฟริบชาร์ทแล้วสออกมานำเสนอทีละกลุ่ม


กิจกรรม Mobile workshop เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่ทำให้คุณครูเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างชัดเจน ทางสมาคมได้นำตัวอย่างกิจกรรมและโครงการ ของโรงเรียนที่ได้รับรางวัล 5 ดาว มาแสดง พร้อมทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการให้คุณครูได้คิดกิจกรรม แล้วเขียนลงในการดาษฟริบชาร์ท และออกมานำเสนอ ทำให้คุณครูเกิดกระบวนการเรียนรู้และเห็นภาพของการทำกิจกรรมอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น


คลิ๊กชมภาพกิจกรรม ค่ายกลางวัน (Day Camp) และ  กิจกรรม Mobile workshop  โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)


รูปเพิ่มเติมคลิกที่นี่
สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   23/07/2012