Username
Password
 


โลกร้อน
พลังงาน
ขยะ
น้ำ
สิ่งแวดล้อมศึกษา
 

ปกปักรักษา วารสารเพื่อสิ่งแวดล้อม

วิธีประหยัดพลังงานอื่นๆ


ผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับตั้งแต่ 01/12/2550

กลับหน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม / รายละเอียดข่าว

ค่ายวัฒนาวิทยาลัย

      เมื่อวันที่ 27 - 29 กันยายน 2556 คณะครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้พานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้น ม.1 - ม.3 จำนวน 78 คน มาเข้าค่าย "วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม"  ณ ศูนย์รวมตะวัน จ. กาญจนบุรี                                                    

     ค่ายนี้เป็นค่ายบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมมาใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมในค่ายจะเน้นการวิเคราะห์/คำนวณ อาทิเช่น กิจกรรมสำรวจนิเวศป่า, กิจกรรม Rally เรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อม, กิจกรรมปฏิบัติการอาหารจานเด็ดกับ LCA  เป็นต้น และการให้ความรู้ดังกล่าวจะถ่ายทอดผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน ซึ่งน้อง ๆ ต่างให้ความสนใจและตั้งใจเรียนรู้เป็นอย่างมาก สำหรับในวันสุดท้ายของค่ายน้อง ๆ ได้สร้างความประทับใจให้กับทีมวิทยากรด้วยการร้องเพลง "ช่วงเวลาที่ดีที่สุด" ซึ่งสิ่งที่น้องจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยแสดงออกทำให้ทีมวิทยากรรับรู้ได้ว่า การมาร่วมค่ายกับศูนย์รวมตะวันครั้งนี้ได้สร้างประโยชน์ให้กับน้อง ๆ เป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้สั้น ๆ แต่การเรียนรู้นั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ คือ น้องมีความตระหนักและมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

 

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   01/10/2013